– Handelsbetingelser

Følgende handelsbetingelser gælder for al handel, der udgår fra Sjelstad med CVR 36586362, om du køber via bankoverførsel, mobilepay, internetshop eller kontant.

Alle kurser, produkter og sessioner i denne shop på sjelstad.dk udgår fra Sjelstad, CVR nr. 36586362 ved Sanne Jelstad, Smedeland 7, 2600 Glostrup – med ophold i 4130 Viby Sjælland. Jeg kan kontaktes på sanne@sjelstad.dk eller på tlf. 60844504.

Alle priser angives i danske kroner (DKK) og er inkl. 25 % moms.

 

Betalingsbetingelser og vilkår vedrørende individuelle sessioner og forløb, kurser, workshops og foredrag.

Køb af individuelle sessioner og coachingforløb er bindende efter introsamtalen er afholdt, hvis booking herefter foretages. Individuelle sessioner og coachingforløb bestilles og betales i shoppen med mindre andet aftales. Sessioner skal være betalt senest før første session går i gang.

Du kan ændre din tid senest kl. 18 dagen før din aftale, herefter koster det kr. 300 ved afbestilling eller udeblivelse fra din session. Du er selv ansvarlig for at møde frem på aftalte adresse til aftalt tidspunkt eller ringe op via fungerende telefon- eller internetforbindelse, hvis sessionen foregår her.

Hvis jeg undtagelsesvis bliver nødt til at rykke din session med kort varsel og ikke har gjort det senest kl. 18 dagen før, giver jeg en ekstra ½ time gratis i forlængelse af næste session.

Efter endt session eller forløb gives der ikke penge retur.

Kurser, foredrag og workshop afvikles på de angivne tidspunkter. I tilfælde af ændringer bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen. Sjelstad har ret til at aflyse købte kurser, workshops, coachingsessioner og lign. mod tilbagebetaling af den del af det betalte beløb, som dækker den/de aflyste ydelser. Sjelstad kan vælge, men er ikke forpligtet til at erstatte den/de aflyste ydelser med nye efter nærmere aftale. Siger du ja til et evt. tilbud om erstatningsydelser/-sessioner, har du ikke også ret til tilbagebetaling. Aflyses en dag under et igangværende kursusforløb bliver dagen erstattet af en ny dato.

Tilmelding til kurser, foredrag og workshops er bindende. Hvis du afbestiller din deltagelse inden 14 dage før kursusstart, bliver du faktureret et administrationsgebyr på 5 % af kursusprisen plus moms. Hvis du vil afbestille, når der er under 14 dage til kursusstart, har du følgende valgmuligheder: Du kan sende en anden person end dig selv, eller du kan udveksle dit kursusgebyr til nogle af vores andre ydelser. Når der er 14 dage eller under til workshop- eller kursusstart, kan du ikke længere få pengene retur.

Jeg tager forbehold for eventuelle ændringer i programmet på kurser eller workshops undervejs, for eksempel ombytning af rækkefølge i emnerne eller nye måder at levere indholdet på. Det kan også ske at jeg pga. uforudsete omstændigheder er nødt til at ændre en dato. Dette for at kunne tilpasse mit tilbud til den enkelte gruppe, og til de behov og erkendelser, der kan opstå undervejs. Deltagerne får dog altid det indhold, de har købt. Når jeg introducerer et nyt koncept, som der er større chance for bliver justeret undervejs, afspejles det i en reduceret intropris.

Du skal oplyse dine til enhver tid aktuelle telefonnumre og e-mailadresser, når du er i forløb hos mig. Oplysningerne skal gives skriftligt til sanne@sjelstad.dk


Betalingsbetingelser og vilkår vedrørende digitale produkter

Online-produkter bliver leveret digitalt via e-mail. Levering af online-produkter sker som oftest i løbet af få minutter, men i helt særlige tilfælde kan der gå op til fem hverdage. Der gives ikke penge retur for onlineprodukter, med mindre andet fremgår specifikt for det enkelte produkt.

Du får adgang til onlineproduktet via en mail med link og login eller direkte i mailen. Det er købers ansvar at levere en funktionel mailadresse, hvorpå du kan modtage de ydelser, du har købt adgang til. Hvis du ønsker at ændre din mailadresse, kan det gøres ved at skrive til sanne@sjelstad.dk

Sjelstad kan ikke tage specielle forholdsregler i forhold til specielle spamfiltre eller dysfunktionelle mailadresser, så det er dit eget ansvar at sikre, at du modtager mails fra mig. Har du problemer, kan du naturligvis altid kontakte mig på sanne@sjelstad.dk

Du modtager også kvittering for dit køb på din mailadresse, og det er dit eget ansvar at gemme denne.


Rettigheder

Sanne Jelstad har alle rettigheder til de leverede digitale produkter og alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til kurser, produkter, onlineforløb og individuelle sessioner og forløb. Ved køb opnås brugsret til produkter og materiale. Brugsretten er personlig. Produkter og materiale skal behandles fortroligt og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand. Produkter og materiale må kun anvendes til eget brug.

Produkter, materiale og koncepter må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder må de særligt ikke anvendes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med Sanne Jelstads / Sjelstads’ virksomhed. Sanne Jelstad eller hendes virksomhed og koncepter må ikke anvendes i reklame- eller referenceøjemed uden skriftlig tilladelse.

 

Ansvar

Ethvert erstatningsansvar, som Sanne Jelstad måtte pådrage sig i relation til sine produkter, kurser, coaching, workshops og abonnementer, er begrænset til direkte skade og tab. Sanne Jelstad skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab. Ansvarsfraskrivelsen for inddirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset, om Sanne Jelstad har handlet simpelt uagtsomt. Sanne Jelstads erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50 % af prisen på det produkt eller den ydelse, som erstatningsansvaret vedrører.


Sprog

Disse handelsbetingelser er udfærdiget på dansk.

Sanne Jelstad kan dog frit vælge, hvorvidt al anden kommunikation (både mundtlig og skriftlig), herunder undervisningsmateriale og -sprog, skal være på dansk eller engelsk. Det vil dog fremgå tydeligt før køb, hvis det foregår på engelsk.

 

Reklamationsret for forbrugere

Købelovens mangelsregler i forbrugerkøb, herunder den 24-måneders reklamationsfrist, finder anvendelse på køb af produkter. Den 24-måneders reklamationsfrist finder som udgangspunkt ikke anvendelse på køb af tjenesteydelser, så kontakt Sjelstad på sanne@sjelstad.dk med det samme, hvis du oplever problemer.

 

Klageadgang for forbrugere

Er du forbruger, og vil du klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Sanne Jelstad på ovennævnte e-mail adresse. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

 

Lovvalg og værneting

Eventuelle uoverensstemmelser mellem Sanne Jelstad og køberen skal afgøres efter dansk ret ved Københavns byret som første instans.

© 2015 Sanne Jelstad. Alle rettigheder forbeholdes.
Sanne Jelstad, Sjelstad, CVR 36586362, Smedeland 7, 2600 Glostrup.

Pin It on Pinterest