Brug de 7 mindfulness principper i din hverdag

De 7 mindfulness principper er gode ledetråde til en mere hensigtsmæssig og kraftfuld adfærd i din hverdag overfor dig selv og andre. En adfærd som giver dig mere glæde, større integritet, færre frustrationer / bekymringer og hjælper dig til at være i nuet.

Principperne har en mere filosofisk / psykologisk karakter end de praktiske mindfulnessøvelser.

De 7 principper beskriver også den holdning, som det er vigtigt at lægge ind i træningen af mindfulness. Det handler nemlig ikke kun om at udføre øvelserne, men ligeså meget om den holdning du har med dig i øvelserne. 

 

  • Meditation handler om at lære sindet at kende, så vi bedre kan leve med fuld opmærksom i alle livets forhold.
  • Det handler først og fremmest om at være nysgerrig (over for det du oplever)
  • Modig (mod til at være i bevidst kontakt med det du oplever – også hvis det ikke altid er lige rart)
  • At være accepterende i sin praksis.
  • Det handler ikke om at kontrollere dine tanker
  • Eller om at have et fast mål med din praksis.
  • Udholdenhed er nødvendig for at blive ved!

Ikke-bedømmelse

Vi sorterer langt de fleste sanseindtryk ud fra om vi mener det vi oplever er godt, dårligt eller neutralt.  De fleste af os er ret gode til helt automatisk at bedømme os selv – for slet ikke at tale om andre – ud fra hvad vi i forvejen mener.

Ikke-bedømmelse betyder, at vi skal opleve det der er, og det der opstår i livet og under meditation – uden at dømme eller vurdere.

Prøv at stille spørgsmålstegn ved dine domme.

Hvordan kan du virkelig vide, at din holdning er sand?
Kan du i virkeligheden være sikker på det er den eneste sandhed?
Kan der være andre sandheder?
Kan det modsatte være sandt?

Accept

Accepter dig selv, andre mennesker og nuet som det! Jeg er ok – du er ok. Stop modstanden og accepter og anerkend i stedet det som er lige her og nu. At overgive sig til nuet uden at ønske sig et andet sted hen, er essentielt i Mindfulness.

Forudsætningen for forandring og udvikling er, at kunne rumme det der viser sig, at det er ok. Uanset om vi ikke bryder os om, hvad vi tænker eller føler i nuet, så lad det være som det er, uden at pynte på det eller skubbe det væk.

Ved at acceptere det der er, får vi muligheden for at se os selv mere ærligt og klart. Og dermed også et bedre udgangspunkt for at gøre noget ved, som vi synes skal være anderledes, da du slipper modstand, irritation og frustration.

Tålmodighed

Over for dig selv – også når du gang på gang oplever at tankerne vandrer. For det vil de gøre, det er helt naturligt for os alle sammen. Tålmodighed hvis du oplever at du keder dig eller når du synes at ting kunne være anderledes end de er. Vi er vant til at mål og resultater skal indfries inden for en given tidsramme, som vi kan forestille os. Det er fristende at skubbe på og derved forcere udviklings- og læringsprocesser.

Men utålmodighed kan hæmme os og bremse vækst og indsigt fordi det går for stærkt. Ting tager tid og skal have den tid der er brug for, hvilket kan være en stor udfordring nogen gange. Så vær tålmodig over for dig selv og andre 🙂

Åbent sind / Beginners Mind

Er at opleve det du sanser, som var det første gang. Forestil dig hvordan et lille barn oplever verden – med opmærksomhed, nysgerrighed og uden forbehold. Uden fokus på beginners mind er det ofte sådan at hver gang vi ser noget nyt, associerer vi med det samme til noget, det kan minde os om i forvejen. Vi går glip af at se f.eks. nye situationer eller nye mennesker med friske øjne uden forudindtagede forestillinger og forbehold.

Jo ældre vi bliver jo mere tror vi at vi ved! Og vores hjerne vænner sig gradvist af med at forholde sig undrende og nysgerrigt til ting.

Beginner’s mind er som at møde verden med et fuldstændigt åbent og nysgerrigt sind. Ligesom børnene!

Letting-go

For at fremme muligheden for en positiv udvikling, er det nødvendigt at give slip på det, der ikke er godt for os mere.

Af natur er vores sind meget insisterende på at holde fast i det kendte. Vores behov for at føle os trygge og at vi har fast grund under fødderne gør ofte, at vi bliver for knyttede og afhængige af ting, mennesker, bestemte opfattelser, værdier og overbevisninger om os selv. Jo mere vi holder fast i tingene, jo mere afhængige og fastlåste bliver vi. Det kan sætte uhensigtsmæssige begrænsninger og have konsekvenser f.eks. i form af at vi forbliver i negative tanke- og handlemønstre, at vi bliver i en bestemt rolle eller lader være med at forfølge vores drøm, fordi vi holder fast i den sikre løn, den gode pensionsopsparing, huset til 4 millioner eller den dyre bil. Det kan også være en mere underliggende frygt, der afholder os fra at forfølge vores drømme.

Letting-go er derfor: Giv slip på det, der har været og på tanker om det, der måske kommer.

Aversion og tiltrækning

Helt grundlæggende har vi tilfælles som mennesker, at alle søger lykken og forsøger at undgå smerte. Det meste af det vi tænker, føler eller handler på, er motiveret af om vi føler os tiltrukket eller frastødt. Ved at iagttage vores automatiske tanke- og følelsesmæssige reaktioner og handlinger, kan vi blive bevidste om hvornår vi er styret af frygt og lyst. Hvad motiverer os? Hvad søger vi henimod? Hvad forsøger vi at komme væk fra? Først ved at se det, kan vi begynde at frigøre os selv.

Så længe vi handler ubevidst, er det vores erfaringer fra fortiden, der styrer, hvordan vi vælger at handle i nuet.

Ikke ambition

De fleste af os har lært at være effektive og være overdrevne resultatorienterede – allerede i fra vi var børn af. I skolen handlede det mere om at få et godt resultatet end at lære af og i processen. Det giver mening for os at have et mål at stræbe efter. Det er der sådan set ikke noget i vejen med. Vi bliver bare tit lidt for fastlåste i vores målrettede ambitioner, så vi glemmer at være åbne for det, der kommer på en anden måde end forventet. Vi stopper alt for sjældent op og tager stilling til vores adfærd og det betyder at en stor del af vores tanker og adfærd bliver automatiske – og vi gør bare som vi plejer. Vores tanker er ved målet og det som målopfyldelsen vil give os, hvis vi lykkes eller endnu værre, hvad det vil betyde, hvis målet ikke indfries! Det kan give os høje forventninger, præstationsangst og stress. Og så har vi færre mentale ressourcer til at være opmærksom på mulighederne her og nu og bruge vores ressourcer optimalt.

Ikke-ambition betyder, at vi har et mål/en retning for hvor vi vil hen, men at vi slipper kontrollen lidt og nærmer os målet på en mere tillidsfuld og afslappet måde. Vi bliver i processen, nyder den og griber de muligheder/den læring der opstår undervejs. Er åbne for at tingene måske kan gøres på en anden måde.

[/db_pb_signup]

Om mig

Jeg hedder Sanne Jelstad og er indehaver af virksomheden. Her hos SJELSTAD får du glæde af mine mere end 15 års erfaring tilsammen inden for stresshåndtering, coaching, mindfulness, kommunikation, HR, svære samtaler, personlig udvikling og senest også kropsterapi.

Nogle af mine vigtigste livsværdier er tillid, (ansvars)bevidsthed, glæde og frihed. Disse værdier var medvirkende til mit valg om at starte op selvstændigt i 2015 - og nyder det!

Læs mere her

 

Pin It on Pinterest